Skip to main content
-A +A

Un vechi cuvântător

Mulţi au respins adevărul stricăciunii totale a omului, ca pe o idee învechită. Oamenilor nu li se spune deschis că sunt păcătoşi vinovaţi înaintea unui Dumnezeu sfânt. Felul de a predica al celor dinaintea noastră – care subliniau mereu adevărul acesta – este văzut ca o relicvă a timpurilor trecute. Totuşi este un predicator care a rămas din şcoala cea veche şi el vorbeşte astăzi tot aşa de clar ca şi altădată. El nu este popular, deşi ascultătorii săi sunt din lumea întreagă şi merge prin orice loc de pe pământ şi vorbeşte în orice limbă care există sub soare. Îi vizitează pe săraci, se duce şi la cei bogaţi şi predică oamenilor din toate religiile pământului, cât şi celor fără religie, iar subiectul predicii lui este totdeauna acelaşi.

Este un cuvântător plin de putere – deseori stârneşte simţiri pe care niciun predicator nu le-ar putea scoate la iveală şi aduce lacrimi în ochii celor care de obicei nu plâng. El se adresează conştiinţei şi inimii. Argumentele lui nu pot fi combătute de nimeni şi nu este inimă care să fi rămas cu totul nemişcată de puterea cuvântării lui. Mulţi oameni îl urăsc, mulţi îşi pierd inima în prezenţa lui, dar, într-un fel sau altul, el face ca fiecare să-l audă. El nu este delicat, nici politicos. Într-adevăr, el întrerupe deseori aranjamentele oamenilor şi le ofileşte bucuriile vieţii. Intră nepoftit şi în prăvălii şi în fabrici; apare în mijlocul celor care se socotesc a fi ceva, şi aceasta la timpul cel mai nepotrivit. Numele lui este moartea.

Nu poţi să iei un ziar fără să descoperi o menţiune cu privire la acest vechi cuvântător. Fiecare piatră de mormânt îi serveşte ca loc de unde predică. Deseori îi poţi vedea pe ascultătorii săi venind şi plecând de la locul de înmormântare. Moartea neaşteptată a unui vecin, plecarea care te întristează atât de mult a unui rude la care ai ţinut, pierderea unui prieten bun, golul de nedescris pe care ţi l-a lăsat în inimă moartea partenerului iubit sau faptul că ai pierdut copilaşul pe care îl idolatrizai – toate acestea au fost chemări pline de putere şi de seriozitate din partea acestui vechi cuvântător. În curând el te va lua şi pe tine ca subiect al cuvântării lui şi, în suferinţa adusă de moarte în cercul familiei, lângă mormântul tău, el va vorbi altora. De aceea inima ta să mulţumească lui Dumnezeu în clipele acestea că eşti încă pe pământul celor vii – că n-ai murit până acum în păcatele tale.

Poţi să dispreţuieşti Biblia, să râzi de învăţăturile ei, poţi să nesocoteşti înştiinţările ei, poţi să refuzi să te gândeşti la Mântuitorul despre care ne vorbeşte ea. Poţi să stai departe de cei care predică evanghelia; nu eşti obligat să mergi la vreo biserică şi poţi să ocoleşti adunările creştine. Faci ce vrei cu această foaie sau cu altele pe care le vei primi.

Dar ce vei face cu vechiul cuvântător despre care am vorbit?

Ca om care vei muri, gândeşte-te la viitorul care-ţi stă în faţă. Puţinele tale zile vor trece în curând, plăcerile tale se vor sfârşi. Şi, după toate, trebuie să mori, „oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata“ (Evrei 9.27). Stai pe loc şi gândeşte-te la lucrul acesta. Nu există oare o anumită cauză a morţii? Oare numai din întâmplare trebuie ca omul, această fiinţă cu atâtea capacităţi şi talente, să aibă un sfârşit atât de umilitor? Există doar un răspuns la aceste întrebări şi, atât timp cât vechiul cuvântător va veni mereu la unul şi la altul, el va continua să ne spună care este cauza. Iat-o: „printr-un singur om păcatul a intrat în lume, şi, prin păcat, moartea“ (Romani 5.12).

Căderea omului nu este o simplă dogmă teologică, ci o realitate amară, dovedită de istoria lumii şi de experienţele noastre proprii. Păcatul nu este, în mod simplu, un cuvânt neplăcut în Biblie sau pe buzele predicatorilor; este puterea universală întunecoasă, care aduce suferinţa prin prezenţa ei. „Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit“ (Romani 5.12). Şi tu, cel care citeşti aceste rânduri, ai comis păcate. Ai păcătuit, iar sentinţa morţii a trecut şi asupra ta.

Imediat după moarte nu te va mai interesa dacă ai murit într-un palat sau într-un bordei. Însă întreaga ta veşnicie va depinde de starea în care vei muri. Dacă mori în păcatele tale, dispreţuind curăţirea care se poate face prin sângele Fiului lui Dumnezeu, soarta îţi este pecetluită. Toţi cei necredincioşi îşi vor avea partea „în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua“ (Apocalipsa 21.8).

Care dintre aceste două epitafuri va fi al tău:

• «a murit fără speranţă», sau

• «a murit având credinţă»?

Dacă ei ar fi fost înţelepţi ca să înţeleagă aceasta, ar fi cugetat la sfârşitul lor de la urmă“ (Deuteronom 32.29).

Pentru că plata păcatului este moartea, însă darul de har al lui Dumnezeu este viaţa eternă în Hristos Iisus, Domnul nostru“ (Romani 6.23).

Dar Dumnezeu Îşi arată propria Lui dragoste faţă de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi“ (Romani 5.8).

Vechiul cuvântător n-a vorbit niciodată atât de tare şi de clar ca atunci când Iisus S-a jertfit la Golgota. Sfinţenia lui Dumnezeu nu putea să trateze păcatul cu uşurătate. Toată pedeapsa vinovăţiei, toată plata păcatului în toată realitatea lui întunecată, a trecut asupra Înlocuitorului nostru, a Celui fără păcat. El a luat locul nostru în moarte şi în judecată, pentru ca noi să putem avea locul Lui de acceptare şi de favoare înaintea lui Dumnezeu.

Poţi muri nemântuit; totuşi nu vei muri fără să fi fost iubit.

Ce vei face fără Hristos? Moartea îţi va pecetlui soarta şi în conştiinţa ta vor răsuna mereu aceste cuvinte: «Prea târziu…».

Ce vei face fără El? La scaunul de domnie mare şi alb vei sta înaintea Lui fără să poţi spune un cuvânt, ca unul care ai nesocotit harul Lui.

Fără El nu ai nicio speranţă, căci nu există alt Nume prin care să poţi fi mântuit.

• Fără El – pierderea veşnică a dragostei, a vieţii, a luminii!

• Fără El – chinul veşnic şi noaptea veşnică!

• Cu El – mântuire, iertare, rai!

Vino la El chiar acum!